B U L G C O M

Loading

Финансови услуги

Компаниите, които работят във финансовия сектор, ще останат доволни от нашите предложения. За банките можем да информираме клиентите и да проверяваме тяхната надеждност, да популяризираме продукти и услуги, да прилагаме програми за задържане на клиентите и много други. За капиталовите пазари ние квалифицираме данни, генерираме лийдове и работим с бази данни, като ги оптимизираме. При поискване могат да бъдат предоставени и други услуги.

Логистиката и дистрибуция

Забравете за десетките обаждания и заетостта през целия ден. Ние сме готови да приемаме поръчки, да попълваме формуляри, да проследяваме движението на товарите, да контролираме пълненето на складовете и времето за доставка. Държим Клиентите информирани за резултатите и настъпилите промени.

Медии и забавления

Светът трябва да знае за Вашите продукти и услуги. Предлагаме Ви стратегическо планиране, пазарно позициониране, рекламна подкрепа, директни продажби и възможности за пазарни анализи. Помощта за клиенти и партньори също е опция.

Постове и публикуване

Булгком може да разработи и реализира специална стратегия, която ще Ви позволи да се срещнете с клиенти чрез електронни и печатни медии. От различни места и по различни въпроси, но все с името на Вашата компания, продукт или услуга.

Обществени и услуга за правителството

Обслужвайте гражданите с лекота, бъдете информирани за проблемите и промените във Вашия район. Или използвайте нашите възможности за комуникация с избирателите си. Можем да извършим същото, но да го направим по-евтино, което ще Ви помогне да намалите разходите за поддръжка и да се грижите за Вашето село град или държава.

Търговия на дребно (електронна търговия)

Електронната търговия е модерният начин за правене на бизнес с Вашите клиенти. Ние развиваме Вашия бизнес, увеличавайки продажбите с минимални разходи и време! Можем да популяризираме Вашите продукти и услуги 24 часа в денонощието в цял свят. Високата ефективност е доказана от нашия положителен опит.

Телекомуникации

Телекомуникациите са една от най-предизвикателните индустрии по отношение на конкуренцията, технологичното усъвършенстване, маркетинга и не на последно място – задържането на клиентите. Ето защо ние следим отблизо най-новите тенденции и сме готови да отговорим на всяко търсене от страна на индустрията.

Туризъм

Туристическите, застрахователните, юридическите и търговските компании, които са свързани с хора, движещи се по целия свят, се нуждаят от разнообразие на каналите, универсални агенти и разрешаване на проблемите при първо обаждане, които се предоставят от Булгком. Застрахователни полици, резервации на хотелски и транспортни билети, спешни консултации, съдебна помощ и различни други аспекти на пътуванията могат да бъдат осигурени за Вашите клиенти.

Комунални услуги

Много проекти в нашия свят се нуждаят от екип от ентусиазирани, широко образовани и креативни хора. Булгком е организация, която ви помага да спестите време, за да намерите екип от съмишленици, които не виждат проблеми в живота си, а само въпроси, на които трябва да се отговори.